Reklamační podmínky

Nejrychlejšího vyřízení reklamace dosáhnete reklamováním zboží přímo v autorizovaném servisu. Jejich seznam naleznete na těchto místech:

v návodu, který je přiložen u zboží

popř. v záručním listě, je-li ke zboží vydán

na webu výrobce.

u většiny výrobků v obchodu

V případě, že pro zboží neexistuje autorizovaný servis odešlete zboží na adresu:


Petr Kamermeier, Bystrc 524, 635 00 Brno.


Ideální doručení je přes DPD - objednávka ZDE .


POZOR: velké spotřebiče(pračka, sušička, lednice, myčka, velké TV atd) se nikam neposílají, ale po zavolání servisu přijede technik k vám.


Společně se zbožím doporučujeme pro rychlejší vyřízení reklamace doložit doklad prokazující koupi zboží (faktura) a popis závady

Jak postupovat když…


1. Přijaté zboží je poškozené

Při přebírání zásilky od přepravní společnosti je nezbytně NUTNÉ zkontrolovat obal zásilky. Pokud je obal poškozen jedná se o zjevnou vadu! Zboží prosím nepřebírejte, zaneste poznámku do přepravního listu a nechte řidiče, aby jej odvezl zpět do skladu, kde bude zboží zkontrolováno.


Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je potřeba nás o této skutečnosti nejpozději následující pracovní den informovat a to prostřednictvím e-mailu obchod@elport.eu . Na tento email zašlete popis poškození, fotografie a to včetně obalového materiálu (vnější obal krabice, její výplň, polystyren a případný balící materiál jako je bublinková a smršťovací fólie).

V případě pozdějšího nahlášení škody, nemusí být na tuto reklamaci brán zřetel.


2. Zboží bylo dodáno nekompletní nebo neodpovídá objednanému typu

Prosíme, napište nám podrobnosti emailem na adresu obchod@elport.eu


JAK POSTUPOVAT PŘI UPLATNĚNÍ REKLAMACE V ZÁRUČNÍ LHŮTĚ

Kontaktujte autorizovaný servis a popište problém. Servis vám poskytne úplné a odborné informace, sdělí vám, zda se opravdu jedná o vadu a zda je možné ji odstranit svépomocí nebo je nutné zahájit reklamační řízení.


V případě velkých spotřebičů nabízejí některé servisy výjezd svého technika přímo k vám, u malých spotřebičů je nutné doručit zboží do servisu osobně, kurýrem či poštou.


Pokud posíláte zboží do servisu, doporučujeme přiložit:

kopii dokladu o koupi či jiný doklad prokazující koupi zboží

popis závady a vaše kontaktní údaje

Na dárky, které jsou poskytovány k výrobkům zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele a tedy u nás reklamovat.


LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ REKLAMACE

V případě, že jste spotřebitel, reklamace bude vyřízena ve 30denní lhůtě.

Na zboží zakoupené jako kupující - podnikatel, tedy v rámci podnikatelské činnosti na IČO, se nevztahuje lhůta na vyřízení reklamace 30ti dnů dle § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele. Reklamace bude vyřízena v bez zbytečného odkladu v přiměřené lhůte.


V případě, že se vrací peníze, budou vám zaslány na vámi uvedený bankovní účet a to i v případě, kdy úhrada byla provedena platební kartou.

Vrácení peněz poštovní poukázkou není bohužel možné. Maximální lhůta pro vrácení platby je 30 dnů.


NEOPRAVITELNÁ ZÁVADA

Pokud vám v servisu sdělili, že je zboží neopravitelné (máte potvrzení) a že máte dořešit s prodejcem vrácení peněz či výměnu za nový kus, zašlete opravný (montážní list) a záruční list emailem na adresu obchod@elport.eu

Na základě zaslaných dokumentů bude posouzena oprávněnost vaší reklamace, následně vás budeme kontaktovat.